ZRíNYI ILONA
(1643-1703)
 


Névadónkról, Zrínyi Ilonáról
 
"A földi javak elveszhetnek,
az nem nagy baj,
de aki becsületét hagyta el,
mindenét elvesztette."

                                Zrínyi Ilona
 

Zrínyi Ilona
(1643-1703)

A horvátországi Ozalj várában született. Apja Zrínyi Péter, anyja Frangepán Katalin. Apai és anyai ágon egyaránt a leghatalmasabb délvidéki fõúri családok közé tartozott, és neveltetése is ennek megfelelõ volt. 1667-ben házasságot kötött I. Rákóczi Ferenccel, - II. Rákóczi György erdélyi fejedelem fiával - aki még apja életében megkapta a fejedelmi címet.
1672-ben született meg Zrínyi Ilona elsõ gyermeke, Julianna, négy évvel késõbb, pedig fia, Ferenc, aki II. Rákóczi Ferenc néven vonult be a történelembe. I. Rákóczi Ferenc, Zrínyi Péterrel és Frangepán Kristóffal együtt részt vett a Wesselényi Ferenc vezette Habsburg-ellenes összeesküvésben. Zrínyit és Frangepánt kivégezték, I. Rákóczi Ferenc hatalmas váltságdíj fejében kapott kegyelmet, de 1676-ban meghalt.

Zrínyi Ilona erõs lélekkel viselte a sorscsapásokat. Irányította gyermekei nevelését, vezette a hatalmas gazdaságot. Családjától a Habsburg-ellenesség hagyományát örökölte, és gyermekeit is ebben a szellemben nevelte.

Az ifjú Thököly Imre már 1680-ban engedélyt kért az udvartól, hogy a szép és gazdag özvegyet feleségül vehesse, kérését azonban csak két év múlva engedélyezték.

Zrínyi Ilona mindenben támogatta férje politikai törekvéseit. 1685-tõl három éven át védelmezte Munkács várát a császári seregekkel szemben. 1688-ban, miután Thököly nem tudott a segítségére sietni, kénytelen volt feladni.

Gyermekeitõl elszakították, és a bécsi Orsolya-apácák zárdájába zárták.

 1691-ben szabadult ki, és követte férjét törökországi számûzetésében.

Nikodémiában hunyt el 1703. február 18-án, és a konstantinápolyi jezsuiták templomában temették el. Hamvait 1906-ban - ünnepélyes külsõségek között - a kassai dómba szállították.