A SZEGEDI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA
KÖZALKALMAZOTTAI

 


 

TANTESTÜLET

Ssz.

Név

Of./Csop.

Tantárgy/Foglalkozás/Beosztás

Végzettség

Képesítés

1.

Balogh Kinga

intézményvezető

magyar

főiskola

magyar-történelem
ember, erkölcs- és vallásismeret, szakvizsgázott pedagógus

2.

Kucsora Zsuzsanna

intézményvezető-helyettes

tanító

főiskola

tanító, szakvizsgázott pedagógus

3.

Nyitray Tamásné

intézményvezető-helyettes

matematika

főiskola

matematika-fizika

4.

Bába Márta Ramóna

7.a

történelem, természetismeret, természettudomány, földrajz, etika/hités erkölcstan

főiskola

történelem, földrajz

5.

Bartókné Gyöngyösi Andrea

1.a

tanítói munkaközösség vezető, tanító

főiskola

tanító, szakvizsgázott pedagógus

6.

Berkó Barbara

2.cs

napközivezető

főiskola

tanító

7.

Börcsök Abigél Ágnes

6.a

testnevelés

főiskola

orosz-testnevelés

8.

Buzsáki Ágnes Éva

7.b

humán munkaközösség-vezető
magyar, történelem, etika/hit- és  erkölcstan

egyetem

középiskolai magyar-történelem
ember, erkölcs- és vallásismeret, szakvizsgázott pedagógus

9.

Dányi Mónika

5.cs

napközivezető

főiskola

tanító

10.

Donáth Béla Attiláné

-

angol, történelem

egyetem

orosz- angol- történelemember és társadalom

11.

Fekete Ágnes Edit

3.a

tanító

főiskola

szakvizsgázott tanító,
egészségfejlesztő és mentálhigiénés szakember

12.

Gregus Norbert Mátyás

-

informatika, digitális kultúra, technika, iskolarádió vezető,

egyetem

számítástechnika-technika

13.

Harmati-Kerekes Angelika

4.cs

vizuális kultúra, napközivezető, DÖK segítő

egyetem

rajz, művelődésszervező, vizuális- és környezetkultúra

14.

Hovanyecz Tamás Péterné

8.a

angol, testnevelés

főiskola

orosz- testnevelés-angol

15.

Kerepeczki Attiláné

4.b

tanító

főiskola

tanító

16.

Maróti György  Miklós

-

testnevelés, matematika

főiskola

matematika-testnevelés

17.

Nagy-Györgyné Krémer
Katalin

5.a

matematika, fizika, angol

főiskola

matematika-fizika- angol

18.

Nagyné Szűcs Hajnalka

6. cs

napközivezető, fejlesztő pedagógus, könyvtáros

főiskola

tanító, fejlesztő pedagógus

19.

Németh Emese

3. cs

napközivezető

főiskola

tanító

20.

Sáró Árpád

-

technika

egyetem

biológia-technika

21.

Májer Szilvia Ágnes

1.cs

napközivezető

főiskola

tanító, szakvizsgázott pedagógus

22.

Süli-Zakar Mariann

6.b

angol

egyetem

angol-magyar

23.

Sziroviczáné Zábrák Ildikó Eszter

5.b

magyar, ének

főiskola

magyar - ének-zene,
drámapedagógus

24.

Tamás Petra

-

angol

főiskola

angol

25.

Tóth Ákos

-

magyar, történelem, honés népismeret.

egyetem

magyar –történelem, szakvizsgázott pedagógus

26.

Tóth Marina

2.a

tanító

főiskola

tanító

27.

Tóth Tímea

4.a

tanító

főiskola

tanító

28.

Tősér Zita

8.b

természettudományi munkaközösség-vezető, biológia, kémia, természetismeret, természettudomány.

főiskola

biológia, kémia

 

NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKÁT KÖZVETLENÜL SEGÍTŐ ALKALMAZOTTAK

Ssz.

Név

Beosztás

Végzettség

1.

Castellon-Castellon Walter José

rendszergazda

főiskola

2.

Katona-Kis Mónika

iskolatitkár

érettségi

3.

Kis Ildikó

pedagógiai asszisztens

érettségi

 

Egyéb alkalmazottak

Név

Munkakör

Asztalos Anikó

takarító

Balla Mihály

portás

Boscu Szilvia

gondnok

Horváth Angéla

portás

Kiszner Tibor Zoltán

pedellus

Szabó Lászlóné

takarító

Vecsernyés Noémi

takarító