KÖZZÉTÉTELI LISTA
 
229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. § alapján1. melléklet alapján

1.a : Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

1.b :  A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

1.c:  A térítési díj, egyéb díjfizetési kötelezettségi jogcíme és mértéke, nevelési évenként 1 főre jutó mértéke, fenntartó által adható kedvezmények, jogosultsági  és  igénylési feltételek 

1.d: Fenntartói értékelés, nyilvános megállapításokat tartalmazó vizsgálatok:
        A fenntartó részéről ellenőrzés történt 2020. február 12-én.

1.e: Nyitva tartás rendje, a tanévben tervezett rendezvények, események időpontjai

1.f: Pedagógiai-szakmai ellenőrzés
          Intézményvezetői tanfelügyelet megállapításai                    Intézményi tanfelügyelet megállapításai

1.g: Szervezeti és működési szabályzat, Házirend , Pedagógiai program

3.a A betöltött munkakörök alapján a Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

3.b: A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége

3.c: Az országos mérés-értékelés eredményei

      Országos idegen nyelvi mérés

     2019                2018                2017               2016               2015


3.d: A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

3.f: A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

3.g:  A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

3.h: Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

3.i: Az iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban tanulók létszáma a Diákok menüpontban olvasható