BEIRATKOZÁS
2021/2022-es tanév
 
 
Az iskola neve : Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola
Címe : 6722 Szeged, Mérey u. 3.
OM azonosító száma : 029658
Telefon : 62/547-023 - titkárság
62/547-022 - 
intézményvezető
Weblap:
www.zrinyi-szeged.edu.hu
E-mail :
szegedi.zrinyi.iskola@gmail.com
Beiratkozás időpontja:


  INFORMÁCIÓK

Beiratkozás online előkészítése a KRÉTA e-naplóban: tájékoztató

Nyilatkozat-1

Nyilatkozat-2

Nyilatkozat-3

A 2021/2022. tanévre megállapított általános
iskolai  felvételi körzetek:

Tájékoztatás az általános iskolai felvételi körzetről és a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmények működési körzeteiről

http://kk.gov.hu/kozlemeny-2021

Intézményünk körzete

Nyílt nap időpontja:

 

Tisztelt Szülő!


A Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola intézményvezetője tisztelettel jelzem, hogy ------, szerdán iskolánk nyílt napot tart a szülők számára.

A leendő tanítónők bemutatkozása tanítási óra keretében történik 8:00 - 10:00-ig, valamint az angol nyelvoktatásba is betekintést nyerhetnek 10:00 - 11:00-ig.

Kérjük jelentkezésüket regisztrációval rögzíteni, telefonos / e-mailes jelzéssel.

Várjuk szeretettel!

***


Köszönjük!
Igazgatói tájékoztató  időpontja:
 
Leendő első osztályosok beiratkozása
INFORMÁCIÓK
Tervezett 1. osztályok száma : 1 osztály
Anyanyelv tanítás módja: hagyományos-szótagoló
Iskola szakmai profilja:

 


 • ·         Nyelvi előkészítő évfolyamok:

            csevegő: 2.évfolyam

            beszélgető: 3. évfolyam

 • ·         Emelt tantervű angol nyelvoktatás 4. évfolyamtól,
 • ·         Emelt tantervű komplex humán képzés 5. évfolyamtól, mindkettő felmenő rendszerben


Tanórán kívüli egyéb szolgáltatások, naponta 16:00-ig:

 •     felzárkóztatás,
 •      egyéni és kiscsoportos fejlesztés,
 •     tehetséggondozás,


 •    tantárgyi szakkörök,
 •   énekkar, média szakkör
 • középiskolai előkészítők
 • önismereti foglalkozás


Tanítást-tanulást érintő információk:
 •   Az iskolában 8 évfolyamon 16 osztályban 389 gyermek tanul. Valamennyi tantárgyat szakos pedagógus oktatja. A napköziben is tanító, illetve tanári végzettségű nevelők dolgoznak.
 •  Az alsó tagozaton az oktató-nevelő munka nagy felmenő (1-4. osztályig) rendszerben folyik ugyanazon egy osztálytanító vezetésével. A készségtárgyak tanítását a napközis nevelő pedagógusok végzik. Ők homogén (minden osztálynak saját) napközis csoportban szervezik a délutáni tanulást 14.00-15.30-ig és a szabadidős programokat 16.30-ig.
 • 4. évfolyamtól emelt tantervű angol nyelvoktatás folyik tanulócsoportokban, a gyerekek képességei szerint, az átjárhatóság biztosításával. Az angol nyelvet elsajátítását nyelvi laboratóriumi
          körülmény is támogatja.
 • 5. évfolyamtól emelt tantervű komplex-humán képzés indul a tanulók alapkészségeik, képességeik szintje szerint nívócsoportos formában.  A helyi tanterv biztosítja a többlet tanórákat magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv tantárgyakból.
 •  Az emelt tantervű képzéseinkről (komplex-humán - angol) tanulóink a hetedik  illetve a nyolcadik évfolyam végén számot adnak tudásukról intézményi mérés keretében. Erről tanúsítványt  kapnak a tanulók.
 • A felső tagozatos gyermekek szaktantermi rendszerben tanulják a tantárgyakat - szakos nevelők irányításával.
 • Az informatikát - megfelelő számítógéppark használatával- csoportbontásban tanulják.
 • Oktatási Hivatal és egyéb mérés eredményei: iskola honlapjan található.
Partner iskolák által nyújtott szolgáltatások délutáni foglalkozások keretében:

 • Forma Alapfokú Művészetoktatási Intézmény: társastánc.
 • Király-König Péter Zeneiskola:  szolfézs, hangszeroktatás
 • Némó Úszósuli: Úszásoktatás II. félév
 • Tisza Volán SC: jégkorcsolya, jégkorong
Az iskola egyéb szolgáltatásai:
 • Tanulmányi és egyéb versenyeken való részvétel biztosítása,
 • Városi kulturális eseményeken való részvétel,
 • Mozi, színház, bábszínház rendszeres látogatásának szervezése,
 • Sportrendezvények iskolán kívül és belül,
 • Kulturált étkezési körülmények,
 • Iskolarádió működtetése,
 • Iskolai könyvtárlátogatás,
 • Változatos diákélet - sok-sok programmal,
 • Konfortos iskolaudvar használata
 • Kapcsolattartás szülőkkel: fogadóórák, szülői értekezletek, iskolai weboldal, közösségi oldal: facebook.


A lap tetejére